ב״ה

GOLDEN PALM

Leaders of Africa

Afrique du Sud
Algérie
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Centrafrique
Comores
Côte d\'Ivoire
Djibouti
Égypte
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée équatoriale
Burundi
Guinée-Bissau
Kenya
Libéria
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Niger
Nigeria
Ouganda
R. D. du Congo
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe